Założyciel

Dr. Muhammed Majeed

Short Biography

Dr. Muhammed Majeed was born and raised in Kerala, India. He has over 45+ years of experience in the pharmaceutical, biotechnology, molecular biology, nutritional and cosmetic industries. He introduced to the Americans “Ayurveda”, the traditional Indian medicine that has for ages been believed to act as a complete curative to their various ailments. After persistent efforts by Dr. Majeed they started recognizing the potential of Ayurveda and termed it the Evidence Based medicine. By 2000 it became popular as the Complementary medicine and now it is called as the Integrated medicine.

After taking B Pharm from Trivandrum Medical College, Dr. Majeed went to The US in 1975 to take MS in Pharmacy and Ph.D. in Industrial Pharmacy. He worked with some of the major pharmaceutical companies like Pfizer which earned him valuable experience in the latest technology in healthcare products formulations.

From here, he chose to establish himself as an entrepreneur by integrating technology with Ayurveda. It was the beginning of a new success story. He came out with new healthcare products with their actives taken from the herbs and also researched into the medicinal values of some plants which are not mentioned in the Ayurvedic texts.

More about Dr. Muhammed Majeed: Wikipediadrmajeed.comAwards


Z Biuletynu Założyciela

3 lipca 2017 r.

Zafałszowanie syntetyczną kurkuminą naraża przyszłość przemysłu. Przedstawiciele sektora i agencje regulacyjne muszą podjąć zdecydowane działania

Czas, gdy w ramach uprzejmości zawodowej udzielane były ostrzeżenia, minął bezpowrotnie, obecnie nie mamy innego wyjścia jak podjąć radykalne kroki i zdecydowanie wezwać do rozpoczęcia faktycznego działania. Minęło już całkiem sporo czasu, odkąd po raz pierwszy zaczęliśmy podnosić kwestię sprzeciwu wobec podrabiania naturalnej kurkuminy, co naszym zdaniem stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanęła branża produktów naturalnych. Pojawienie się problemu syntetycznej kurkuminy w branży suplementów diety stało się o wiele bardziej powszechne niż początkowo przypuszczaliśmy, niosąc ze sobą zagrożenia dla zdrowia konsumentów i podważając wiarygodność oraz zrównoważony rozwój całego sektora.

Kurkumina naturalna to grupa 3 bioaktywnych składników obecnych w kurkuminie, czyli kurkuminy, demetoksykuminy (DMC) i bisdemetoksykuminy (BDMC), nazywanych łącznie „kurkuminami”, które, jak wskazują badania, wykazują synergiczne działanie w zakresie wspierania szeregu korzyści zdrowotnych. Tymczasem syntetyczna kurkumina jest niczym innym jak jedynie powieleniem jednej, dwóch lub wszystkich trzech tych substancji bioaktywnych i zazwyczaj wytwarzana jest z produktów chemicznych, opartych na ropie naftowej. Ponadto, co jest chyba oczywiste, w odróżnieniu od naturalnych kurkuminoidów, ten syntetyczny produkt nie gwarantuje bezpieczeństwa w długofalowym okresie użytkowania, nie wspominając nawet o jego korzystnych skutkach dla zdrowia.

Wszystko wskazuje na to, że stale rosnąca popularność kurkuminy okazała się być zagrożeniem dla jej stabilności. Dynamiczny wzrost sprzedaży sugeruje, że obecnie kurkumina stała się wiodącym suplementem ziołowym na rynku amerykańskim. Co więcej, prognozowany jest dalszy wzrost jej sprzedaży. Niemniej jednak, jak to już miało miejsce w przeszłości, gdy produkt ziołowy zyskiwał popularność, nieprzerwane dostawy autentycznego, wysokiej jakości surowca stawały się niemałym wyzwaniem - zbiory zakontraktowane przed tym okresem mogą niespodziewanie zniknąć. Taka sytuacja powoduje brak równowagi między podażą a popytem. W związku, z czym, niektóre podmioty z branży wykorzystują tę możliwość, aby przeniknąć na rynek z syntetycznymi wersjami zamaskowanymi, jako naturalne, bądź z naturalną kurkuminą zmieszaną z syntetyczną.

Wielu uczciwych graczy na rynku składników odczuwa wpływ szarlatanów uciekających się do nieetycznego wprowadzania syntetycznej kurkuminy, która jest imitacją kurkuminy naturalnej, a co więcej jej produkcja jest znacznie tańsza gdyż nie opiera się na kurkumie pochodzącej ze zbiorów. Takie nieetyczne i bezprawne praktyki nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia udziału w rynku uczciwych podmiotów, takich jak spółka Sabinsa, które zainwestowały w produkcję wysokiej jakości materiałów naturalnych. Stanowią one również poważne zagrożenie dla rozwoju przemysłu, gdyż negatywnie wpływają na innowacyjność, naruszają prawa własności intelektualnej oraz zaprzepaszczają lata intensywnych badań i wysiłków na rzecz wprowadzenia na rynek nowego produktu służącego klientom. Przypadki zafałszowań nieuchronnie przyciągną uwagę konsumentów, przyczyniając się do spadku zaufania i w konsekwencji sprzedaży.

Podczas gdy przemysł jest zalewany coraz to gorszymi imitacjami kurkuminy, agencje i organizacje takie jak Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA), Komitet ds. Ziołowych Produktów Leczniczych (HMPC), Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Ziołowych Produktów Leczniczych (AHPA), Stowarzyszenie Na Rzecz Ujednoliconych Produktów Naturalnych (UNPA), Stowarzyszenie Produktów Naturalnych (NPA) do tej pory nie podjęły żadnych zdecydowanych działań w tej jakże trudnej sprawie, co wydaje się być wręcz niezbędne, zważywszy na poziom szkód, jakie ta powoduje. Jednocześnie organizacje branżowe są wyczulone na negatywne doniesienia medialne, krytykujące niewłaściwe badania lub ich brak, albo przedstawiające suplementy diety, jako niebezpieczne, nieregulowane bądź nieprzynoszące żadnych korzyści. Kwestia zafałszowań syntetykami wyrządza przemysłowi ogromną szkodę, dlatego apelujemy do wspomnianych organizacji, aby przyjęły one jeszcze bardziej zdecydowane stanowisko w tej walce.

Dlatego też obowiązkiem i odpowiedzialnością wszystkich podobnie myślących, uczciwych i odpowiedzialnych przedsiębiorstw, organizacji handlowych i zainteresowanych agencji regulacyjnych jest wspólna praca na rzecz ochrony reputacji i rentowności branży poprzez eliminowanie tych nieuczciwych firm, oraz ich praktyk, które podważają jakość oraz obniżają standardy w całej branży. Co więcej, równie ważne jest poszanowanie i wspomaganie sumiennego i stałego zaangażowania tych podmiotów, które uczciwie pracują na rzecz dostarczania najwyższej jakości, potwierdzonych naukowo, naturalnych produktów, przyczyniających się do poprawy zdrowia i samopoczucia społeczeństwa. Tu właśnie pojawia się nowatorstwo, które napędza branżę, i niezwykłą krótkowzrocznością byłby brak jego ochrony.

Co w związku z tym możesz zrobić Ty, jako Czytelnik? Jeśli jesteś twórcą preparatów, wskaż składniki, które charakteryzują się naturalnym pochodzeniem. Podobnie mogą postąpić wszyscy producenci, zapewniając swoich klientów, że ich programy badawcze produktów potwierdzają zawartość 100% naturalnej kurkuminy. Przedstawiciele handlowi mogą zwracać się do producentów, których produkty oferują, z zapytaniem, w jaki sposób gwarantują oni, że składniki kurkuminy pochodzą rzeczywiście z korzenia kurkumy. Konsumenci mogą zaś upewnić się, że przyjmują produkty z prawdziwą kurkuminą, dociekając u producentów, w jaki sposób to potwierdzają. Gdyby takie podejście zostało przyjęte w przeszłości, w momencie, gdy rozkwit popularności danego zioła doprowadził do jego powszechnego fałszowania, przemysł mógłby zapobiec znaczącemu osłabieniu rynku tych produktów. Współpraca, pozwoli uniknąć takiego losu dla kurkuminy.

Zafałszowanie ukrytymi syntetykami stanowi nie tylko przeciwieństwo przejrzystości, ale również wprowadza konsumentów w błąd i potencjalnie wyrządza im szkodę. Sabinsa nieustannie angażuje się w działania mające na celu zwalczanie oszukańczych praktyk szarlatanów, którzy starają się zwiększyć swoje zyski, wprowadzając tańszą i potencjalnie szkodliwą syntetyczną wersję kurkuminy, jako naturalną. Poprzez zdecydowane opowiadanie się Sabinsy za trwałością rynku kurkumin, przyczyniamy się do stworzenia jeszcze doskonalszego rozwiązania niż to, co przez ostatnie 20 lat udało się osiągnąć, dzięki naszym intensywnym działaniom naukowym i patentom na kurkuminoidy.


19 czerwca 2015 r.

Szanowni Klienci,

Spójrzmy prawdzie w oczy, przemysł produktów naturalnych zmaga się obecnie z największym wyzwaniem. Po błędnym przeprowadzeniu testów genomowych, mamy dziś do czynienia z fałszowaniem produktów naturalnych, zwłaszcza kurkuminy.

Biorąc pod uwagę fakt, że branża suplementów żywnościowych, jako całość, zaś produktów ziołowych w szczególności, doświadcza bezprecedensowego nasilenia negatywnych działań medialnych i prawnych na poziomie regionalnym, ci z nas, którzy od lat aktywnie pracują na tym polu, są zobowiązani do odważnego zajęcia wiodącej pozycji. Tym, którzy poświęcili swoją karierę zawodową na przygotowywanie i sprzedaż produktów w celu poprawy zdrowia innych ludzi, wiadomo, że autorzy tekstów i wypowiedzi na temat stosowania suplementów diety, jako substancji niebezpiecznych, nieregulowanych lub pozbawionych korzyści, są w błędzie, zaś zdecydowana większość tych zarzutów jest nieuzasadniona.

Podczas gdy znaczna część wspomnianej krytyki opiera się na zarzutach dotyczących niewłaściwych podstaw naukowych lub braku wiedzy, takich jak badanie ekstraktów przy wykorzystaniu metody, której prawdziwy ekspert nigdy by nie zastosował, ci z nas, którzy są częścią tej gałęzi przemysłu, doskonale wiedzą, że istnieją słabe punkty, w szczególności w łańcuchu dostaw składników. Jestem głęboko przekonany, że Sabinsa nie jest odosobniona w dostarczaniu wysokiej jakości produktów opartych na wiedzy naukowej w celu poprawy zdrowia i samopoczucia ludzkiego, dlatego też apeluję do podobnie myślących podmiotów i stowarzyszeń branżowych o wyeliminowanie z rynku tych firm i praktyk, które podważają jakość i obniżają zaufanie do całego sektora.

Wielokrotnie już podkreślaliśmy znaczenie poszanowania i respektowania własności intelektualnej, która naszym zdaniem ma kluczowe znaczenie dla innowacyjności. Od pewnego czasu obserwujemy nowe zagrożenie, które należy wyeliminować w celu zachowania spójności branży i bezpieczeństwa produktów, które wszyscy wytwarzamy.

Wykryliśmy syntetyczną kurkuminę wprowadzaną do obrotu, jako wyciąg z kurkumy z fałszywymi poświadczeniami analizy. Przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż ekstraktu z kurkuminy w Indiach z przeznaczeniem na eksport do USA fałszowało swój produkt poprzez dodanie 43% syntetycznej kurkuminy, jednocześnie nie ujawniając jej zawartości. Wystąpiliśmy przeciwko nim na drogę sądową i wszczęte zostało dochodzenie z urzędu, jednakże ważne jest, aby cały rynek zwracał uwagę na kolejne tego rodzaju fałszerstwa. Moim zdaniem jest to o wiele bardziej rozpowszechniona praktyka, niż nam się początkowo wydawało.

Przy tak szybko rosnącej sprzedaży kurkuminy w samych Stanach Zjednoczonych, nie jest niczym zaskakującym, że są tacy, którzy poszukują możliwości sprzedaży tańszego, niższej jakości produktu, aczkolwiek uważamy, że ta zwodnicza praktyka stanowi realne niebezpieczeństwo dla przyszłości całego sektora. Obawiamy się, że na rynku dostępne są również inne ekstrakty roślinne, podobnie zanieczyszczone. Jest to bardzo prawdopodobne i dlatego przedstawiciele branży muszą mieć pełną wiedzę w tym zakresie.

Nasuwają się oczywiste pytania o syntetyczne produkty ziołowe: „Z czego zostały one otrzymane? Jakie środki chemiczne zostały użyte i przy jakim procesie? Jak można stwierdzić, czy są one bezpieczne do spożycia przez ludzi?” W porównaniu z wyrobami naturalnymi, wyroby syntetyczne mogą wykazywać odmienne działania farmakologiczne. Jeżeli dane przedsiębiorstwo sprzedaje syntetyczną kurkuminę, nie wskazując, że część lub całość została pozyskana na drodze syntezy, to brak przejrzystości nie tylko wprowadza w błąd konsumentów, którzy uważają, że przyjmują produkt pochodzący z kurkumy, ale także może mieć szkodliwy wpływ na człowieka.

Zdaniem Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków, syntetyczne wersje naturalnych związków roślinnych różnią się od tych botanicznych, w związku z czym dostawca takiego materiału byłby zobowiązany do złożenia w FDA zgłoszenia NDI, uwzględniającego potwierdzenie bezpieczeństwa, w odniesieniu do produktów, które mają być przedmiotem dozwolonego obrotu w USA.

Syntetyczne wersje są jednak trudne do odnalezienia w produkcie za pomocą standardowych procedur analitycznych. Produkty pochodzenia roślinnego odróżniają się od produktów syntetycznych zawartością naturalnej aktywności węglowej. Wykorzystywanie badań DNA dla wyciągów ziołowych jest dyskusyjne, jednakże wiadomo, iż metoda DNA zawodzi, gdy pojawia się prawdopodobieństwo zafałszowania materiału syntetycznym. Dokładną metodą wykrywania przypadków manipulacji jest w tym momencie rozpoznanie i oznaczenie ilościowe radiowęglowodorów.

Z uwagi na coraz poważniejsze problemy związane z jakością w całym sektorze, identyfikacja syntetycznych wersji produktów ziołowych staje się kwestią kluczową. Z tego względu wzywamy stowarzyszenia branżowe i wszystkie firmy zaangażowane w przyszłość tego przemysłu do wspólnej pracy, aby odkryć, jak powszechna jest ta nieuczciwa praktyka i podjąć działania w celu jej wyeliminowania.

Z wyrazami szacunku
Dr. Muhammed Majeed
Założyciel
Sabinsa / Grupa Spółek Sami


10 marca 2014 r.

Szanowni Klienci,

Najprawdopodobniej zauważyliście Państwo, że ostatnio dużo dyskutujemy na temat kwestii własności intelektualnej w branży suplementów diety, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również za granicą. W naszym odczuciu jest to ważna rozmowa, którą należy kontynuować, jako że ma ona bezpośredni wpływ na innowacyjność, która jest motorem napędowym rozwoju naszej branży. Aby utrzymać zrównoważony rozwój sektora w miarę dojrzewania rynku, konieczne jest zaprzestanie dotychczasowych praktyk naruszania praw własności intelektualnej. Pozostając zaangażowanymi w realizację tego zobowiązania, nie pozostaje nam nic innego, jak wystąpić na drogę prawną wobec tych, którzy rażąco naruszają jego postanowienia.

Spośród 87 patentów będących obecnie w posiadaniu firm Sabinsa i Sami Labs, aż siedem dotyczy składnika, który opatentowaliśmy jako BioPerine®, czyli standaryzowanego 95% ekstraktu z piperyny marki Sabinsa, który został potwierdzony w badaniach klinicznych pod kątem zwiększenia wchłaniania składników odżywczych w preparatach suplementów diety.

W wyniku inwestycji znacznej ilości czasu i środków ustaliliśmy, że 95% oczyszczona piperyna ekstrahowana z pieprzu jest w stanie bezpiecznie oraz skutecznie zwiększyć wchłanianie i biodostępność szerokiego wachlarza składników odżywczych. Dzięki olbrzymim inwestycjom firmy Sabinsa uzyskano siedem patentów na BioPerine® charakteryzującą się wyraźnie nowatorskim zastosowaniem i procesem produkcyjnym. Patenty te są bezwzględnie egzekwowane w Stanach Zjednoczonych (USA 5 536 506; USA 5 744 161; USA 5 972 382; USA 6 054 585), Kanadzie (CA2247467), Europie (EP0810868) i Japonii (JP3953513).

Obecnie, ekstrakt z czarnego pieprzu jest stosunkowo popularnym składnikiem w recepturach suplementów żywieniowych, jako składnik zwiększający biodostępność. Przed wprowadzeniem preparatu BioPerine® przez firmę Sabinsa, był on niespotykany.

Pierwszy patent dotyczący BioPerine® został wydany w 1996 r., i był to amerykański patent nr 5.536.506 „Zastosowanie piperyny celem zwiększenia biodostępności składników odżywczych”. Kolejny amerykański patent nr 5 972 382 „Wykorzystanie piperyny, jako środka zwiększającego biodostępność”, został przyznany w 1999 r. i ponownie potwierdzony w 2006 r. przez Amerykański Urząd Patentowy, w ramach formalnego przeglądu. Powyższa ocena potwierdza, że BioPerine® jest jedynym wyciągiem z czarnego pieprzu, który może być zgodnie z prawem stosowany w suplementach żywieniowych w celu zwiększenia biodostępności składników pokarmowych, co z kolei jest jedynym powodem stosowania go we wszelkich preparatach odżywczych.

Właściwości BioPerine w zakresie poprawy wchłaniania składników odżywczych i biodostępności zostały szczegółowo zbadane. Opublikowane wyniki badań klinicznych dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności potwierdzają stosowanie BioPerine® w suplementach diety. Podczas podawania BioPerine® doustnie zdrowym pacjentom, poziom badanych składników odżywczych w surowicy znacznie wzrósł:

 • Stężenie rozpuszczalnego beta-karotenu we krwi, przy przyjmowaniu BioPerine® przez dwa tygodnie, wzrosło o 60% względem grupy kontrolnej otrzymującej wyłącznie tę witaminę.
 • Witamina B-6 przyjmowana wraz z BioPerine® skutkowała 2,5-krotnie wyższym stężeniem we krwi w ciągu zaledwie dwóch godzin.
 • Sześciotygodniowy program suplementacji selenu (w postaci selenometioniny) z BioPerine® i bez BioPerine® wykazał 30% wzrost poziomu selenu w surowicy w grupie z BioPerine® w porównaniu z grupą kontrolną.
 • Badania z udziałem pacjentów, obejmujące jednoczesne podawanie BioPerine® z CoQ10 wykazały bezwzględny wzrost stężenia tego składnika w surowicy krwi o 30%.
 • Uniwersytet w Wisconsin opublikował rezultaty badań na temat modeli zwierzęcych, które wykazały zwiększoną biodostępność resweratrolu po podaniu wraz z BioPerine®.
 • Wykorzystanie BioPerine® w procesie zwiększania biodostępności kurkuminy zostało opublikowane prawie 15 lat temu i do dziś jest niezależnie potwierdzone przez szereg naukowców.

Nie ulega wątpliwości, że BioPerine® spełnia swoje zadanie, co z kolei wyjaśnia obecność na rynku wielu składników, które stanowią naruszenie patentów. Pionierskie działania, które przyczyniły się do sukcesu BioPerine®, wzbudziły ogromną zazdrość ze strony konkurencji, co niestety odczuliśmy wyjątkowo intensywnie, podejmując w ostatnim czasie szereg kroków prawnych. Jednak dla dobra całej branży i naszych lojalnych klientów jesteśmy gotowi podjąć ponownie takie działania.

Zachęcamy przedsiębiorstwa, które wykorzystują wyciąg z piperyny w swoich preparatach, do zawarcia z nami umowy licencyjnej, jeżeli do tej pory tego nie zrobiły. Umowa taka oferuje nie tylko całkowitą ochronę Państwa marki, ma ona również wsparcie w postaci publikacji naukowych na temat BioPerine®.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Sabinsa lub o odwiedzenie stron internetowych: www.bioperine.com, www.sabinsa.com, bądź też o kontakt pod adresem info@sabinsa.com.

To learn more, contact your Sabinsa sales representative today, or visit www.bioperine.com, www.sabinsa.com, or reach us at info@sabinsa.com.

Z wyrazami szacunku,
Dr. Muhammed Majeed
Założyciel
Sabinsa / Grupa Spółek Sami


01 stycznia 2014 r.

Szanowni Klienci firmy Sabinsa,

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa wraz z początkiem Nowego Roku 2014 i przekazać Państwu kilka niezwykle ważnych informacji.

Motto naszej spółki brzmi: Nasza innowacyjność - odpowiedzią na Państwa potrzeby. To właśnie jemu poświęciliśmy dążenie do standaryzacji ukrytych skarbów w roślinach leczniczych, przynoszących korzyści całej ludzkości. Jednocześnie, Sabinsa Corporation opracowała 87 cieszących się międzynarodowym uznaniem patentów, których jednakowa liczba czeka na rozpatrzenie na całym świecie. Przez ostatnie ćwierć wieku ponad 6% naszych przychodów inwestowanych jest corocznie w badania i rozwój, zatrudniamy ponad 100 doświadczonych naukowców w dziedzinie badań, dysponujemy 6 najnowocześniejszymi akredytowanymi zakładami produkcyjnymi, współpracujemy z ponad 1000 wyspecjalizowanych pracowników, prowadzimy program upraw z udziałem 6000 rolników, którzy hodują i produkują najwyższej jakości rośliny lecznicze oraz jesteśmy obecni w ponad 10 krajach z własnymi biurami, dzięki czemu Sabinsa pozostaje liderem w swojej branży.

Właśnie z tego miejsca piszę do Państwa dzisiaj, mając na uwadze Curcumin C3 Complex®, składnik, który wprowadziliśmy prawie 20 lat temu oraz patent, który ma go chronić.

Curcumin C3 Complex Na podstawie otrzymanych wyników badań naukowych i klinicznych, rok 2014 będzie rokiem Curcumin C3 Complex. Nadszedł czas, aby zdecydować, w jaki sposób my, jako przemysł, zamierzamy poradzić sobie ze wzrostem popytu konsumpcyjnego na kurkuminę, co będzie miało istotny wpływ na to, jak duży jest ten rynek i jaka jest jego żywotność. Mówiąc wprost, pragniemy konsekwentnie zapewniać, aby konsumenci mogli korzystali z produktów, które rzeczywiście działają. W naszym przekonaniu to wymaga zastosowania C3 Complex. A oto kilka powodów:

Najdokładniej zbadana klinicznie marka kurkuminy

Przy zastosowaniu Curcumin C3 Complex opublikowano ponad sześćdziesiąt pięć publikacji naukowych, w tym badania kliniczne

Najbardziej wiarygodne dane z zakresu bezpieczeństwa

C3 Complex marki Sabinsa jest jedyną kurkuminą na rynku, która została poddana weryfikacji i uznana przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) za produkt posiadający status GRAS, co oznacza, iż produkt został ogólnie uznany za wyrób bezpieczny. Z uwagi na fakt, że nasz proces jest chroniony patentem i zastrzeżony, dane dotyczące bezpieczeństwa nie mają zastosowania do innych produktów z kurkuminy.

Największa liczba patentów - ochrona własności intelektualnej

Sabinsa posiada szereg obowiązujących patentów obejmujących skład kurkuminoidów, sposób ich wytwarzania i zastosowania. Amerykański patent 5861415 i EP 0839037 obejmują biologicznie chronioną kompozycję składającą się z trzech kurkuminoidów w określonych proporcjach. Częścią zgłoszeń są również metody wykorzystania kompozycji, jako przeciwutleniacza, a także ochrona tkanek biologicznych przed uszkodzeniem. W rzeczywistości rozpuszczalnikowy octan etylu występuje, jako środek ekstrakcyjny objęty naszym patentem wydanym w 1996 roku. Spółka Sabinsa zamierza nadal egzekwować swoje uzasadnione prawa patentowe, kiedy tylko będzie to możliwe, co przyniesie korzyści naszym klientom i konsumentom na całym świecie.

Najstabilniejszy łańcuch dostaw

Nadzorowane przez Sabinsę programy upraw zapewniają stałe zaopatrzenie, a jednocześnie oferują naszym rolniczym partnerom wsparcie techniczne, doradztwo, pomoc finansową oraz środki zachęcające rolników do prowadzenia upraw w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ostatnich latach, kiedy na rynku odczuwalny był niedobór kurkumy, firma Sabinsa była w stanie zapewnić nieprzerwane dostawy oryginalnej kurkuminy C3 Complex dla naszych wiernych klientów przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Ponadto, wsparcie techniczne dla rolników przekłada się na wyższą jakość surowca, dlatego też przewaga C3 Complex zaczyna się dosłownie na poziomie gruntu.

Udowodniona biodostępność

Nieproporcjonalnie duży nacisk położono ostatnio na rolę samej tylko dostępności biologicznej, która nie jest i nie powinna stanowić jedynego kryterium oceny terapeutycznego działania kurkuminy. Wprawdzie można by po prostu odrzucić te twierdzenia, jako szum marketingowy, my jednak z przyjemnością zademonstrujemy Państwu doskonałe zrozumienie kurkuminy, które rozwijamy przez ostatnie 25 lat. A zatem prosimy o pozostanie z nami, abyśmy mogli to wyjaśnić.

Samo tylko podkreślenie kwestii zwiększenia biodostępności nie zastąpi w żaden sposób prawidłowo opracowanych i przeprowadzonych badań klinicznych których celem jest analiza tego, co dzieje się z produktem z kurkuminy w organizmie. W naszym przekonaniu założenie, że zwiększenie początkowej dostępności biologicznej nie jest uzasadnione bez przeprowadzenia czynności mających na celu upewnienie się, że otrzymana substancja spełnia swoje zadanie.

Ignorowanie roli metabolitów kurkuminy w organizmie, przy ocenie jej przyswajalności bilogicznej, ujawnia brak wiedzy i doświadczenia. Kurkumina jest metabolizowana głównie do tetrahydrokurkuminy, glukuronidów i siarczanów kurkuminy. Wprawdzie rozpoznano pozytywne efekty działania tetrahydrokurkuminy, jednak w większości badań dotyczących biodostępności pominięto ilościowe określenie biokonwersji kurkuminy w ten skuteczny metabolit. Ostatnio znaczenie tego metabolitu zostało ponownie potwierdzone w publikacji, M. Kobayashi et al, Proc Nat Acad Sci USA 2011, 108, 6615-6620. Nie udowodniono jednak biologicznej skuteczności metabolitów glukuronidu i siarczanów. Jedna z ostatnich publikacji wspomina o tym, że glukuronid kurkuminy nie jest w stanie wywołać katastrofy mitotycznej, co jest ważnym krokiem w zapobieganiu proliferacji niektórych komórek nowotworowych (J S Dempe, E Pfeiffer, A S Grimm, M Metzler, Mol. Nutritional. Food Res., 2008, 52, 1074-1081). W niedawno opublikowanym opracowaniu w czasopiśmie Bioorganic & Medicinal Chemistry 2013 (DOI 10.1016/j.bmc.2013.11.006), naukowcy z Centrum badań nad nowotworami MD Anderson, Uniwersytetu Teksańskiego, stwierdzili, że glukuroniki kurkumin wykazują znikomą aktywność antyproliferacyjną przeciwko ludzkim liniom komórkowym nowotworu i nie mają działania hamującego na NF-kB, a zatem są pozbawione aktywności przeciwzapalnej kurkuminoidów.

Na przestrzeni wielu lat Sabinsa poczyniła ogromne inwestycje w zrozumienie i zmianę biologicznej dostępności kurkuminy, w tym przeprowadzając badania kliniczne. Z doświadczeń naszych naukowców wynika, że piperyna, tradycyjnie należąca do preparatów ajurwedyjskich, takich jak Trikatu, może stanowić skuteczny dodatek do kurkuminy w celu bezpiecznego zwiększenia jej biodostępności. Badania kliniczne przeprowadzone w St. John’s Medical College w Bangalore w Indiach i opublikowane w Planta Medica w 1997 roku dostarczyły klinicznych dowodów na rolę piperyny w zwiększaniu biodostępności kurkuminy i stały się jedną z najczęściej pobieranych prac tego magazynu.

Sabinsa nie tylko zainwestowała w badania mające na celu zwiększenie biodostępności produktu, ale także zainicjowała, poparła i zaangażowała się w szereg badań klinicznych nad C3 Complex w celu zwiększenia wiedzy o działaniu kurkuminy po jej wchłonięciu.

Nikt nie zna kurkuminy tak jak my

Sabinsa wspomagała Konwencję Farmakopealną Stanów Zjednoczonych (USP) w przygotowaniu niedawno opublikowanych monografii dotyczących kurkuminoidów i kurkuminy oraz w opracowaniu zatwierdzonych metod analitycznych. Co więcej, spółka Sabinsa przekazała USP normy referencyjne dla poszczególnych kurkuminoidów. Monografie te zostały opublikowane na Forum Farmakopealnym 33(6) w listopadzie i grudniu 2007 roku, co spotkało się z uznaniem USP.

Naszym zdaniem są to przekonywujące powody, dla których powinniśmy wspólnie pracować nad tym, by w 2014 roku zapewnić dobrodziejstwo kurkuminy naszym wiernym klientom, przy jednoczesnym poszanowaniu i ochronie własności intelektualnej tego cennego zasobu. Ochrona praw własności intelektualnej stała się bezwzględną koniecznością. Z tego względu podejmujemy odpowiednie kroki w tym kierunku oraz szukamy wsparcia w świadomych i etycznych przedsięwzięciach biznesowych charakteryzujących się wysoką jakością. Zwracając się do Państwa o pełne wsparcie dla naszych wysiłków, z niecierpliwością oczekujemy na wszystkie pytania dotyczące kurkuminy lub któregokolwiek z opatentowanych przez Sabinsa składników.

ŻYCZYMY PAŃSTWU SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Z wyrazami szacunku,
Dr. Muhammed Majeed
Założyciel, SAMI / Grupa Spółek Sabinsa


01 lutego 2012 r.

Wystarczy kupić jeden (1) kg opatentowanego składnika, dodać dziewięć (9) kg standardowego „odpowiednika” i cieszyć się korzyściami z opatentowanego produktu

Innowacyjność i wiedza są tym, co napędza przemysł nutraceutyczny na całym świecie. Obecnie, liczne badania kliniczne publikowane w renomowanych czasopismach poświęcone tradycyjnym ziołom, takim jak kurkumina i pieprz, włączają nieznane wcześniej zioła do głównego nurtu profilaktyki i leczenia schorzeń o podłożu ogólnoustrojowym.

Jednakże istnieje choroba ogólnoustrojowa, która zagraża przyszłości naszego przemysłu, podważając inwestycje w naukę i zaufanie konsumentów. Istnieją pewne podmioty, które są zdania, iż rozsądnym rozwiązaniem biznesowym jest kupno jednego kilograma opatentowanego składnika i dziewięciu kilogramów jego standardowego „odpowiednika”, przy jednoczesnym wykorzystaniu oświadczenia o opatentowanym produkcie na swoich materiałach marketingowych i etykietach. Takie pozbawione skrupułów podmioty rynkowe wykorzystują dla własnych potrzeb wiarygodność składnika oznaczonego znakiem towarowym, powołując się jednocześnie na badania kliniczne i kryteria jakości odnoszące się do danego składnika markowego, które w rzeczywistości nie mają żadnego zastosowania do produktu rozcieńczonego.

Wyroby oparte na takich rozcieńczonych składnikach, niespełniających norm jakościowych lub nieskutecznych w testach biologicznych, mają niekorzystny wpływ na wiarygodność składnika markowego.

Pomijając fakt, że jest to postępowanie wysoce nieetyczne, praktyka ta jest oszustwem wobec konsumentów oraz podważa inwestycje w przyszłe innowacje i badania kliniczne mające na celu rozwój przemysłu. Ogólne „odpowiedniki” nie są niczym innym, jak tylko równoważnikami pod względem jakości i aktywności, oszukującymi konsumenta w zakresie korzyści zdrowotnych, których oczekuje i na które zasługuje. Taka praktyka ograbia również przedsiębiorstwa, które stale inwestują w rozwój nauki, ze środków własnych.

Przykładem mogą być tu inwestycje firmy Sabinsa w badania i patenty oraz kluczowa rola tych działań, polegająca na zdobywaniu wiarygodności w zakresie naukowo zatwierdzonych składników. Przykładowo, nasz patent na BioPerine® ujawnił, że istotne jest nie to, co się spożywa, ale to, co się wchłania podczas odżywiania. Stanowiło to podstawę fundamentalnej zmiany paradygmatu w podejściu do suplementacji. Liczne publikacje naukowe w kolejnych latach potwierdzają tę koncepcję.

Innym przykładem może być nasz C3 Complex®, materiał wybrany przez naukowców udowadniający znaczne korzyści zdrowotne kurkuminy ze względu na gwarantowaną przez nas jej niezmienną jakość. Jest to rzeczywiście produkt z najwyższej półki w każdym znaczeniu tego słowa - najlepsza kurkuma na rynku.

Każda z naszych marek, wspierana przez badania naukowe, wysunęła na pierwszy plan mało znane tradycyjne składniki pochodzenia roślinnego, zwiększając tym samym popyt na te wyciągi ziołowe lub materiały identyczne z naturalnymi.

Od ponad dwóch dekad spółka Sabinsa angażuje się w badania naukowe i innowacyjność, na co wskazuje ponad 70 własnych patentów. Aby kontynuować realizację zaangażowani w dalsze działania w tym kierunku i ochronę naszej własności intelektualnej. Z przyjemnością staniemy się Państwa partnerem w dostarczaniu najwyższej jakości nowatorskich produktów, bazujących na wiedzy naukowej.

Z najlepszymi życzeniami,
Dr. Muhammed Majeed
Założyciel
Sabinsa Corporation


21 września 2003 r.

List otwarty do partnerów z branży żywieniowej:

Na początku 1996 roku poprzez wprowadzenie BioPerine®, firma Sabinsa stała się pionierem koncepcji zwiększenia dostępności biologicznej suplementów żywieniowych/dietetycznych. Szereg z Państwa wyraziło zainteresowanie stosowaniem BioPerine® (ekstraktu z czarnego pieprzu) i włączyło go do swoich receptur. W 1998 r. wprowadziliśmy nowe, nieznane wcześniej zastosowanie Coleus forskohlii - pokrzywy indyjskiej (ForsLean®) w celu promowania szczupłej sylwetki i kontrolowania masy ciała. Państwa reakcja na ten produkt była niezwykle wyraźna. Dziękujemy za wsparcie w zakresie stosowania tych produktów.

Wspierana przez przemysł żywieniowy, Sabinsa nadal inwestuje w badania nad tymi produktami i kontynuuje prace nad stosowaniem BioPerine® i ForsLean® uzupełniając je o dodatkowe patenty amerykańskie, europejskie i międzynarodowe.

Począwszy od 1996 r. aż do dziś, wiele podmiotów gospodarczych przejęło naszą technologię (i naszą własność intelektualną) i przypisało ją w swoich recepturach materiałom odtwórczym. Tego typu działania są kontynuowane w świetle naszych szeroko zakrojonych wysiłków na rzecz edukowania wspomnianych firm i przemysłu w zakresie praw własności intelektualnej i naruszeń patentów. Na tym właśnie tle Sabinsa podjęła decyzję o wystąpieniu o ochronę prawną i przyznanie środków odwoławczych w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw patentowych.

Absolutnie nie zamierzaliśmy nękać przemysłu, który stanowi podstawę naszego istnienia. To właśnie z powodu tych nielicznych przedsiębiorstw, które nadal ignorują prawa własności innych, i naruszają własność intelektualną bez względu na właścicieli, oraz w ramach ochrony własnych praw, Sabinsa zdecydowała się podjąć działania prawne.

W nadchodzących miesiącach i latach, zaangażowanie firmy Sabinsa w innowacyjność nowych produktów pozostanie niezmienne, dlatego też zwracamy się do Państwa o zrozumienie dla strategii prawnej, którą być może będziemy zmuszeni niekiedy realizować w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.

Z najlepszymi życzeniami,
Dr. Muhammed Majeed
Założyciel
Sabinsa Corporation

  VISIT US

 • Sabinsa Poland Sp. z o.o.
  Ul. Magazynowa 16
  62-030 Lubon
  Poland

 • +48 61 415 6625
 • +48 61 424 1036
 • info@sabinsa.com.pl

CERTIFICATES

Certificate Logos Certificate Logos
Certificate Logos Certificate Logos

CONTACT US