Produkcja na zamówienie

SNasze Zakłady

Masz specjalne wymagania?
Świadczymy usługi produkcyjne na zamówienie, od laboratorium do produkcji masowej

OBIEKTY BADAWCZE

 • Laboratorium syntezy organicznej
 • Laboratorium analityczne
 • Laboratorium badań i testów mikrobiologicznych
 • Laboratorium rozwoju produktów spożywczych

ZAKŁAD PILOTAŻOWY

 • Produkty chemiczne
 • Produkty fermentacji

WYPOSAŻENIE

 • Uniwersalne reaktory ze szkła i stali nierdzewnej o pojemności do 200 litrów
 • Sterowany komputerowo fermentor o pojemności 150 litrów
 • Fermentor badawczy o pojemności 2 litrów
 • Hydrogenator o pojemności 20 litrów, zdolny do pracy w szerokim zakresie temperatur, ciśnień i materiałów
 • Oprzyrządowanie, w tym NMR, LC-MS, LC-MS-MS, AA, HPLC, UV i IR

SZakłady zagraniczne

Oprócz zakładów w USA, Sabinsa posiada pięć zakładów produkcyjnych w Indiach, w tym nowo nabyty zakład w pobliżu Bangalore w Indiach. Dzięki temu Sabinsa jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na półprodukty, farmaceutyki i produkty naturalne w ilości od kilogramów do wielu ton.

Sabinsa jest w stanie przyspieszyć rozwój produktów bez uszczerbku dla standardów jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

SZdolności produkcyjne

Dobaspet Manufacturing Facilty
 • Acylacja
 • Alkilacja
 • Cyjanizacja i cyjanometylacja
 • Dekarboksylacja
 • Synteza enantioselektywna
 • Destylacja frakcyjna
 • Reakcja Friedel-Craftsa
 • Reakcja Grignarda
 • Halogenizacja
 • Hydroliza
 • Ekstrakcje dużej objętości
 • Reakcje w niskich i wysokich temperaturach
  (-70 °C do +250 °C)
 • Destylacja molekularna
 • Utlenianie
 • Ozonizacja
 • Reakcja pirolityczna
 • Redukcja (uwodornienie, mikroorganizmy)
 • Reakcja Sandmeyera
 • Ekstrakty Soxhleta
 • Suszenie natryskowe
 • Suszenie na tacce próżniowej

  VISIT US

 • Sabinsa Poland Sp. z o.o.
  Ul. Magazynowa 16
  62-030 Lubon
  Poland

 • +48 61 415 6625
 • +48 61 424 1036
 • info@sabinsa.com.pl

CERTIFICATES

Certificate Logos Certificate Logos
Certificate Logos Certificate Logos

CONTACT US