Własność intelektualna

SEUROPA(30)

EP3638278

Sabroxy®

Neuroprotective compositions and their use

EP3534934

DigeZyme®

Enzyme composition for therapeutic management of muscle soreness

EP3478304

LactoSpore®

Bacillus coagulans MTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

EP3419640

Polybos

Adaptogenic compositions and applications thereof

EP3356545

LactoSpore®

Nowe odcinki starterowe PCR i metody ich identyfikacji Bacillus coagulans

EP3291805

Cyperus

Kompozycje zawierające Scirpusin A i Scirpusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

EP3240553

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus Coagulans SBC37-01, MTCC 5856

EP3194575

Forskolin

Proces i kompozycje pozwalające na osiągnięcie równowagi energetycznej ssaków

EP3185877

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

EP3108935

Cyperus

Kompozycje zawierające Scripusin A i Scripusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

EP3085370

Calebin

Calebin A do wywoływania lipolizy

EP2963007

Calebin

Synteza Calebin-A i jego biologicznie aktywnych odpowiedników

EP2744571

Cyperus

Kompozycje zawierające Scripusin A i Scripusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

EP2989197

LactoSporin

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

EP2937084

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

EP2893926

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

EP2695603

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

EP2663185

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

EP2658374

Garcinol

Działanie ochronne na wątrobę Garcinolu

EP2461786

Saberry® + Cococin

Kompozycje ochronne dla komórek brodawki skórnej

EP1968620

SelenoForce®

Kompozycje zawierające sproszkowany czosnek (Allium sativum linn.) i koncentrat organicznych związków selenu celem suplementacji żywieniowej.

EP1718568

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

EP1341547

Cococin

Woda kokosowa i metoda jej przygotowania

Expired

EP1328263

Curcumin C3 Reduct®

Proces wytwarzania i sposób wykorzystania tetrahydrokurkouminoidów do regulowania zjawisk fizjologicznych i patologicznych w komórkach skóry i błony śluzowej.

Expired

EP1254209

GarCitrin®

Dostępny biologicznie skład naturalnego i syntetycznego HCA

Expired

EP1791423

Boswellin®

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

Expired

EP1171144

Curcumin C3 Reduct®

Stosowanie Tetrahydrokurkoidów do regulowania zjawisk fizjologicznych i patologicznych w skórze i błonie śluzowej.

Expired

EP0977564

ForsLean®

Forskolin służący promowaniu chudej masy ciała

Expired

EP0839037

Curcumin C3 Complex®

Związek biologicznie zabezpieczający, metoda użycia i proces ekstrakcji kurkumineskumineskopów

Wygasły

Expired

EP0810868

BioPerine®

Stosowanie piperyny jako wzmacniacza biodostępności

Wygasły

Expired

SAUSTRALIA(34)

AU2018307222

Starmeric®

Spent turmeric- methods and compositions thereof

AU2018290219

Arjuna

Proces przygotowania standaryzowanej kompozycji ajrjunoglukozydu z kory Terminalia arjuna

AU2018282067

LactoSporin®

Skin care applications of extracellular metabolites from Bacillus coagulans

AU2018281141

LactoSpore® + Saberry®

Compositions for management of Helicobacter pylori infections

AU2018397667

Nigellin®

Compositions containing thymohydroquinone and their method of preparation

AU2018337853

LactoSpore®

Alcoholic beverage composition containing Bacillus coagulans

AU2018335280

LactoSporin®

Proces wytwarzania tripeptydu zawierającego kwas oleanolowy i jego lecznicze zastosowanie

AU2018282252

LactoSporin®

Anti-aging potential of extracellular metabolite isolated from Bacillus coagulans MTCC 5856

AU2018282018

LactoSpore®

Compositions and methods for reducing flatulence

AU2016428484

DigeZyme®

Enzyme composition for therapeutic management of muscle soreness

AU2016413572

LactoSpore®

Bacillus coagulansMTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

AU2015394033

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

AU2015381703

Olepent®

Kompozycje peptydu oleanolowego i zwiększenie poziomu kolagenu

AU2017228561

LactoSporin®

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

AU2016385393

Zingiber cassumnar

Działanie przeciwnowotworowe Butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

AU2015351423

Forskolin

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

AU2014203122

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

AU2014201769

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

AU2013292593

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

AU2015308650

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji.

AU2012203148

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

AU2014202312

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

AU2014369819

Lactosporin

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

AU2011265587

Olepent

Związek peptydu oleanoilowego i metoda leczenia starzenia się skóry

AU2010326651

Saberry® + Cococin

Kompozycje ochronne dla komórek brodawki skórnej

AU2011200854

Boswellin®PS

Związek służący obniżaniu poziomu markerów procesów zapalnych

AU2011352073

Garcinol

Działanie ochronne na wątrobę Garcinolu

AU2012366253

Calebin

Potencjał Calebin A w zakresie przeciwdziałania otyłości

AU2004272005

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

AU2006321973

SelenoForce®

Kompozycje zawierające Allium Sativum Linn. (czosnek) naturalnie wzbogacony organicznymi związkami selenu w celu uzupełnienia składników odżywczych.

AU2014203764

Calebin

Synteza calebin-a i jego biologicznie aktywnych analogów

Expired

AU2004322710

Boswellin®

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

Expired

AU773081

GarCitrin®

Dostępny biologicznie skład naturalnego i syntetycznego HCA

Expired

AU2006235807

Curcumin C3 Reduct®

Stosowanie Tetrahydrokurkoidów do regulowania zjawisk fizjologicznych i patologicznych w skórze i błonie śluzowej

Expired

SKANADA(25)

CA3014238

Boswellin® PS + Saberry® / Cococin

Adaptogenic compositions and applications thereof

CA3047702

Artocarpus hirsutus

Novel method for extraction of Oxyresveratrol from Artocarpus hirsutus

CA3047701

Artocarpus hirsutus

Natural molecules from Artocarpus hirsutus: method of isolation and anti-acne potential thereof

CA3043168

Sabroxy®

Composition containing Oroxylin A and method of extraction thereof

CA3023818

LactoSpore®

Bacillus coagulans MTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

CA2999517

LactoSpore®

Nowe odcinki starterowe PCR i metody ich identyfikacjiBacillus coagulans

CA2967952

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciuBacillus coagulans SBC37-01, MTCC 5856

CA2883176

Cyperus

Kompozycje zawierające Scripusin A i Scripusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

CA2975170

Olepent®

Kompozycje peptydu oleanolowego i zwiększenie poziomu kolagenu

CA2976689

uC3 CLEAR

Metoda rozpuszczania kurkuminesoidów w wodzie

CA2963383

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

CA2941050

Calebin

Calebin A w leczeniu osteoporozy

CA2935898

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

CA2899511

Lactosporin

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

CA2893321

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

CA2872535

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

CA2857543

Calebinoids

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

CA2851663

Garcinol

Działanie ochronne na wątrobę Garcinolu

CA2850999

Calebin

Metoda leczenia hipertrójglicerydemii

CA2732915

Boswellin®PS

Związek służący obniżaniu poziomu markerów procesów zapalnych

CA2537820

Ocufors® PS

Proces przygotowywania leków rozpuszczalnych w wodzie, obejmujący kompleksowanie forskoliny w cyklodekstrynach.

CA2979287

Zingiber cassumnar

Aktywność przeciwnowotworowa butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

Expired

CA2858126

Calebin

Synteza calebin-A i jego biologicznie aktywnych analogów

Expired

CA2281562

ForsLean®

Forskolin służący promowaniu chudej masy ciała

Expired

CA2247467

BioPerine®

Stosowanie piperyny jako wzmacniacza biodostępności

Expired

SCHINY(7)

ZL201580083933.4

Forskolin

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

ZL201680008035.7

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus coagulans sbc37-01, MTCC 5856

ZL201580042813

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

ZL201480010615.0

LactoSporin®, LactoSporin® + SabiLize®

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

ZL201280012577.3

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

ZL200480028804.7

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

ZL200480043675.9

Boswellin®

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

Expired

SKRLD(1)

1011504

PteroWhite®

Hamowanie melanogenezy przez 3,5-dimetoksy-4'-hydroksystylobeny i ich kompozycje kosmeceutyczne

SREGION EURAZJI(12)

EA38685

Forskolin

Proces i kompozycje pozwalające na osiągnięcie równowagi energetycznej ssaków

EA038255

LactoSpore®

Bacillus coagulans MTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

EA037312

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus coagulans SBC37-01, MTCC 5856

EA034017

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związkówa

EA027726

Calebin

Synteza calebin-A i jego biologicznie aktywnych analogów

EA027614

Calebin

Stosowanie calebin a w celu ochrony chrząstki stawowej ssaków przed uszkodzeniami patologicznymi

EA027148

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

EA025578

Cyperus

Scirpusyna A i scirpusyna B oraz ich potencjał przeciwdziałania otyłości

EA023717

Boswellin®PS

Stosowanie kompozycji do zmniejszania poziomu / hamowania PGE2

EA20368

Saberry® + Cococin

Kompozycje ochronne dla komórek brodawki skórnej

EA12836

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

EA03512

Olepent®

Kompozycje peptydu oleanolowego i zwiększenie poziomu kolagenu

SGERMANY(1)

DE10196213

Cosmoperine®

Metoda zwiększonej biodostępności składników odżywczych i preparatów farmaceutycznych z tetrahydropiperyną, jej analogami i pochodnymi

Expired

SWIELKA BRYTANIA(1)

GB2380675

Cosmoperine®

Metoda zwiększonej biodostępności składników odżywczych i preparatów farmaceutycznych z tetrahydropiperyną, jej analogami i pochodnymi

Expired

SHONG KONG(10)

HK1240122

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus Coagulans SBC37-01, MTCC 5856

HK1232483

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

HK1238675

Forskolin

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

HK1233174

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji.

HK1217689

Calebin

Synteza Calebin-A i jego biologicznie czynnych analogów

HK1210590

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

HK1210028

Calebin

Calebin A dla chrząstki stawowej

HK1193758

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

HK1190874

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

HK1098450

Krople do oczu Ocufors® / Forskolin

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

SINDIE(4)

IN356811

Ethyl Asccorbic acid + SabiWhite®

Skin care compositions and their applications

IN238950

Boswellin®

Proces przygotowywania synergicznego związków do leczenia hiperproliferacyjnych schorzeń dermatologicznych.

IN235492

Krople do oczu Ocufors® / Forskolin

Metoda rozpuszczania Forskoliny i jej związków.

IN229695

Polikozanol

Proces otrzymywania alkoholi tłuszczowych o wysokiej czystości.

SINDONEZJA(10)

IDP000074771

Olepent®

Kompozycje peptydu oleanolowego i zwiększenie poziomu kolagenu

IDP000074645

LactoSpore®

Nowe odcinki starterowe PCR i metody ich identyfikacji Bacillus coagulans

PID201708495

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

IDP000071226

ForsLean®

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

IDP000067993

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

IDP000066793

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

IDP000064827

Calebin

Calebin A i jego wpływ na hipercholesterolemię.

IDP00201506134

LactoSporin®, LactoSporin® + Sabilize®

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

IDP000051688

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

IDP000062703

Cyperus

Kompozycje zawierające Scripusin A i Scripusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

Expired

SJAPONIA(37)

JP7089033

Nigellin®

Compositions containing thymohydroquinone and their method of preparation

JP7083215

Arjuna

Proces przygotowania standaryzowanej kompozycji ajrjunoglukozydu z kory Terminalia arjuna

JP7076148

LactoSpore®

Beverage compositions containing Bacillus coagulans MTCC 5856

JP7012857

Nigellin®

Compositions for the management of hyperglycemia and related conditions

JP6987888

LactoSpore®

Compositions and methods for reducing flatulence

JP6979518

Oletrip

Proces wytwarzania tripeptydu zawierającego kwas oleanolowy i jego lecznicze zastosowanie

JP6938479

LactoSpore®

Nowe odcinki starterowe PCR i metody ich identyfikacjiBacillus coagulans MTCC 5856

JP6920462

Artocarpus hirsutus

Novel method for extraction of Oxyresveratrol from Artocarpus hirsutus

JP6918988

LactoSporin®

Skin care applications of extracellular metabolites from Bacillus coagulans

JP6908633

LactoSpore®

Bacillus coagulans MTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

JP6896885

Artocarpus hirsutus

Natural molecules from Artocarpus hirsutus: Method of isolation and anti-acne potential thereof

JP6857240

DigeZyme®

Enzyme composition for therapeutic management of muscle soreness

JP6851476

Sabroxy®

Composition containing Oroxylin A and method of extraction thereof

JP6839329

LactoSpore® + Saberry®

Compositions for management of Helicobacter pylori infections

JP6796217

Sabroxy®

Neuroprotective compositions and their use

JP6759243

Cyperus

Kompozycje zawierające Scirpusin A i Scirpusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

JP6630723

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

JP6629875

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus Coagulans SBC37-01, MTCC 5856

JP6584526

Zingiber cassumnar

Aktywność przeciwnowotworowa butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

JP6490927

Calebin

Synteza calebin-A i jego biologicznie aktywnych analogów

JP6472453

Forskolin

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

JP6374716

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

JP6336943

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

JP6263707

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

JP6176893

Olepent®

Związek peptydu oleanoilowego i metoda leczenia starzenia się skóry

JP6142446

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

JP6135761

Cyperus

Scirpusyna A i scirpusyna B oraz ich potencjał przeciwdziałania otyłości

JP6126307

LactoSporin®, LactoSporin® + SabiLize® + inhibicja antybakteryjna i biofilmu

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

JP6064274

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

JP5980228

Garcinol®

Działanie ochronne na wątrobę Garcinolu

JP5021305

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

JP4820819

Boswellin®

Związki i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

JP4205943

GarCitrin®

Dostępny biologicznie skład naturalnego i syntetycznego HCA

JP4227409

Xenogard

Proces otrzymywania kompozycji stabilnych pochodnych luteiny i luteiny.

JP4098985

Cosmoperine®

Metoda zwiększonej biodostępności składników odżywczych i preparatów farmaceutycznych z tetrahydropiperyną, jej analogami i pochodnymi

Expired

JP3953513

BioPerine®

Stosowanie piperyny jako wzmacniacza biodostępności

Expired

SMalezja(11)

MY-189911-A

Polybos

Adaptogenic compositions and applications thereof

MY-188869-A

Forskolin

Procedura i kompozycje pozwalające na osiągnięcie równowagi energetycznej ssaków

MY-188723-A

Olepent®

Kompozycje peptydu oleanolowego i zwiększenie poziomu kolagenu

MY-185340-A

LactoSpore®

Nowe odcinki starterowe PCR i metody ich identyfikacji Bacillus coagulans

MY-182658-A

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus Coagulans SBC37-01, MTCC 5856

MY-182000-A

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

MY-181102-A

LactoSporin®

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

MY-175867-A

Calebin

Kompozycje i metody ochrony chrząstki stawowej

MY-174855-A

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

MY-170067-A

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

MY-168089-A

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

SMEKSYK(6)

MX389328

Forskolin

Procedura i kompozycje pozwalające na osiągnięcie równowagi energetycznej ssaków

MX384468

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciuBacillus coagulans SBC37-01, MTCC 5856

MX376004

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

MX355546

Amla cococin Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

MX328842

Polybos

Związek służący obniżaniu poziomu markerów procesów zapalnych

MX260326

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

SNOWA ZEALANDIA(24)

NZ748360

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

NZ752952

DigeZyme®

Enzyme composition for therapeutic management of muscle soreness

NZ753943

Sabroxy®

Composition containing Oroxylin A and method of extraction thereof

NZ748553

LactoSpore®

Bacillus coagulans MTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

NZ735027

Zingiber cassumunar

Działanie przeciwnowotworowe Butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

NZ734491

uC3 CLEAR

Metoda rozpuszczania kurkuminesoidów w wodzie

NZ720422

Forskolin

Procedura i kompozycje pozwalające na osiągnięcie równowagi energetycznej ssaków

NZ715053

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

NZ711345

LactoSporin®, LactoSporin® + SabiLize® + inhibicja antybakteryjna i biofilmu

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

NZ627247

Calebin

Synteza calebin-A i jego biologicznie aktywnych analogów

NZ624269

Calebinoids

Metoda leczenia hipercholesterolemii

NZ622927

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

NZ622909

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

NZ614076

Calebin

Potencjał Calebin A w zakresie przeciwdziałania otyłości

NZ609878

Garcinol

Działanie ochronne na wątrobę Garcinolu

NZ600307

Saberry® + Cococin + Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

NZ598630

Saberry® + Cococin

Kompozycje ochronne dla komórek brodawki skórnej

NZ568652

Ocufors®

Komercyjny proces wytwarzania Forskoliny i jej pochodnych

NZ568233

SelenoForce®

Kompozycje zawierające Allium Sativum Linn. (czosnek) naturalnie wzbogacony organicznymi związkami selenu w celu uzupełnienia składników odżywczych.

NZ552997

Forskolin

Związek służący fizjologicznemu zwiększeniu hormonów męskich i żeńskich z forskoliną diterpenową i jej pochodnymi

NZ552027

Boswellin®

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

NZ545765

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

NZ518116

GarCitrin®

Dostępny biologicznie skład naturalnego i syntetycznego HCA

NZ514884

Curcumin C3 Reduct®

Stosowanie Tetrahydrokurkoidów do regulowania zjawisk fizjologicznych i patologicznych w skórze i błonie śluzowej.

Expired

SFILIPINY(8)

PH1-2017-501327

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus Coagulans SBC37-01, MTCC 5856

PH1-2017-500059

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji

PH1-2015-500349

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

PH1-2015-502025

Lactosporin®, Lactosporin® + Sabilize®

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

PH1-2016-501138

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

PH1-2015-000188

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

PH1-2014-000244

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

PH1-2006-500481

Ocufors

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

SREPUBLIKA KOREI(19)

KR10-2403453

LactoSpore® + Saberry®

Compositions for management of Helicobacter pylori infections

KR10-2412222

Oletrip

Proces wytwarzania tripeptydu zawierającego kwas oleanolowy i jego lecznicze zastosowanie

KR10-2296051

LactoSporin®

Skin care applications of extracellular metabolites from Bacillus coagulans

KR10-2289324

Garcinol

Anti-obesity potential of garcinol

KR10-2288904

LactoSporin®

Anti-aging potential of extracellular metabolite isolated from Bacillus coagulans MTCC 5856

KR10-2288897

LactoSporin®

Hair care compositions containing extracellular metabolite preparation from Bacillus coagulans

KR10-2169620

Forskolin

Proces i kompozycje pozwalające na osiągnięcie równowagi energetycznej ssaków

KR10-2157043

LactoSpore®

Metoda terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z przeważającym zespołem jelita drażliwego przy użyciu Bacillus Coagulans SBC37-01, MTCC 5856

KR10-2089566

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

KR10-1770902

Lactosporin

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

KR10-1763474

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

KR10-1717889

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

KR10-1702702

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

KR10-1685333

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej(podziałowej)

KR10-1685263

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

KR10-1647549

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

KR10-1629561

Calebin

Synteza calebin-A i jego biologicznie aktywnych analogów

KR10-1600212

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

SROSJA(11)

RU2745755

LactoSpore®

Anti-pollution compositions containing Bacillus coagulans

RU2733372

Oletrip

Proces wytwarzania tripeptydu zawierającego kwas oleanolowy i jego lecznicze zastosowanie

RU2694053

Zingiber cassumunar

Działanie przeciwnowotworowe Butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

RU2691404

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

RU2653103

Calebin

Calebin A w leczeniu osteoporozy

RU2643297

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

RU2617965

LactoSporin, LactoSporin + SabiLize + inhibicja antybakteryjna i biofilmu

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

RU2606752

Amla Cococin Se Peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

RU2585245

Garcinol

Działanie ochronne na wątrobę Garcinolu

RU2543334

Calebinoids

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

RU2366412

Boswellin®

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

SSINGAPUR(10)

SG11201801873T

Forskolin®

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

SG11201707112P

Zingiber cassumnar

Anti-cancer activity of (E)-1-(3',4'-Dimethoxyphenyl)butadiene

SG11201700006U

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich pożytecznych związków

SG11201707106U

Cyperus

Kompozycje zawierające Scripusin A i Scripusin B oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania otyłości

SG11201505628P

LactoSporin®, LactoSporin® + SabiLize®

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

SG192695

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

SG11201605336Y

Calebin

Związek i metody służące ochronie chrząstki stawowej

SG10201503805X

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

SG136165

Calebinoids

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

SG121197

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

SRPA(10)

ZA2020/07348

Immunospore

Modulation of immune function by Bacillus coagulans

ZA2020/06708

Ethyl Ascorbic Acid + SabiWhite®

Skin care compositions and their applications

ZA2019/00501

LactoSpore®

Bacillus coagulansMTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

ZA2020/04532

Nigellin®

Compositions for the management of hyperglycemia and related conditions

2019/07676

DigeZyme®

Enzyme composition for maintenance of metabolic health

ZA2019/02715

Digezyme®

Kompozycja enzymów przeznaczona do postępowania leczniczego w przypadku bólu mięśni

ZA2017/06503

UC3 Clear

Metoda rozpuszczania kurkuminesoidów w wodzie

ZA2013/05918

Calebinoids

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

ZA2006/01898

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

ZA2007/0694

Boswellin®

Związki i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

STAJWAN(2)

I-622384

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

I-434696

Polybos

Związek służący obniżaniu poziomu markerów procesów zapalnych

SUNITED ARAB EMIRATES(1)

AE3178

Boswellin®

Kompozycje i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

SSTANY ZJEDNOCZONE (107)

US 11,351,102

Sabroxy® + (THC / Pterostilbene / Resvenox®)

Plant actives and their anti-pollution effects thereof

US 11,332,702

LactoSpore®

Alcoholic beverage composition containing Bacillus coagulans

US 11,299,706

Curcousin

Microbial bioconversion of curcuminoids to Calebin-A

US 11,298,395

Starmeric®

Isolates from spent turmeric for the management of rheumatoid arthritis

US 11,298,381

Immunospore

Modulation of immune function by Bacillus coagulans

US 11,213,553

LactoSpore®

Hypolipidemic effects of Bacillus coagulans

US 11,202,810

LactoSpore®

Stable probiotic composition for the management of lactose intolerance

US 11,197,898

Fructospore

Fructophilic lactic acid producing bacteria

US 11,123,382

LactoSporin®

Hair care compositions containing extracellular metabolite preparation from Bacillus coagulans

US 11,122,814

LactoSpore®

Beverage compositions containing Bacillus coagulans MTCC 5856

US 11,052,125

Cyperus + Forskolin + Garcinol

Compositions for weight loss

US 11,045,517

Forskolin + Nigellin®

Composition for the therapeutic management of hypomelanotic skin conditions

US 10,966,919

LactoSporin®

Anti-aging potential of extracellular metabolite isolated from Bacillus coagulans MTCC 5856

US 10,959,980

Sabroxy®

Bioactive molecules from Oroxylum indicum and their therapeutic applications

US 10,945,969

Nigellin®

Compositions containing thymohydroquinone and their method of preparation

US 10,898,536

Artocarpus

Method of inhibiting propionibacterium acnes

US 10,894,029

Sabroxy®

Neuroprotective compositions and their use

US 10,881,623

Nigellin

Compositions for the management of hyperglycemia and related conditions

US 10,864,243

Sabeet® + Nigellin + Arjuna + SelenoForce®

Composition for prostaglandin transporter inhibition and related therapeutic applications

US 10,864,242

Xxtrastrong

Aphrodisiac composition and management of male sexual dysfunction

US 10,864,154

Ethyl ascorbic acid + THC

Skin care compositions and their applications

US 10,806,760

LactoSpore®

Compositions and methods for reducing flatulence

US 10,792,295

LactoSpore® + Saberry®

Kompozycje i metody redukowania wzdęć

US 10,716,823

Polybos + Saberry®
Polybos + Cococin

Adaptogenic compositions and applications thereof

US 10,668,115

LactoSpore®

Stabilna kompozycja probiotyków zawierająca Bacillus coagulans MTCC 5856 i sposób jej wykrywania

10,653,643

Livlonga

Kompozycje chroniące wątrobę i ich lecznicze zastosowania

US 10,609,935

LactoSpore®

Beverage compositions containing Bacillus coagulans MTCC 5856

US 10,588,844

Oletrip

Proces wytwarzania tripeptydu zawierającego kwas oleanolowy i jego lecznicze zastosowanie

US 10,555,982

Oroxylin

Composition containing Oroxylin A and method of extraction thereof

US 10,548,902

Ecdysterone

Zdolność Ekdysteronu do wzmocnienia działania telomerazy

US 10,477,886

Metabolicgard

Funkcjonalna mieszanka odżywcza o działaniu termo-metabolicznym

US 10,479,749

Arjuna

Proces przygotowania standaryzowanej kompozycji ajrjunoglukozydu z kory Terminalia arjuna

US 10,421,734

3-Amino Tetrahydrofurany

Proces przygotowania czystego enancjometrycznie 3-amino tetrahydrofuranu i jego soli

US 10,407,401

Oroxylin

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji

US 10,323,227

LactoSpore® + Skrobia kurkumnowa

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji.

US 10,293,008

LactoSpore®

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji.

US 10,260,112

LactoSpore®

Nowe odcinki starterowe PCR i metody ich identyfikacji Bacillus coagulans MTCC 5856

US 10,258,073

Metabolicgard

Funkcjonalna mieszanka składników odżywczych zapewniająca termo-metaboliczne działanie

US 10,172,903

Cyperus

Związek zawierający scirpusynę A i scirpusynę B oraz ich potencjał przeciwdziałający otyłości

US 10,166,261

LactoSpore®

Bacillus coagulans MTCC 5856 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych

US 10,085,963

Forskolin

Proces i skład służący osiągnięciu równowagi energetycznej ssaków

US 10,071,043

Olepent

Skład peptydu oleanoilowego i nawilżenie skóry

US 9,913,809

Zingiber cassumnar

Działanie przeciwnowotworowe Butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

US 9,833,422

Zingiber cassumnar

Działanie przeciwnowotworowe Butadienu (E)-1-(3',4'-Dimetoksyfenylu)

US 9,782,450

Cyperus

Związek zawierający scirpusynę A i scirpusynę B oraz ich potencjał przeciwdziałający otyłości

US 9,737,502

Calebin

Calebin A na stłuszczenie wątroby

US 9,717,766

LactoSpore® + Włókna żurawiny celem zwiększenia liczby kolonii

Proces zwiększania żywotności bakterii kwasu mlekowego i ich użytecznych kompozycji - metoda leczenia hipercholesterolemii.

US 9,681,666

LactoSporin + SabiLize + Środki przeciwdrobnoustrojowe

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

US 9,681,665

LactoSporin + Środki przeciwdrobnoustrojowe

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

US 9,668,999

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

US 9,635,862

LactoSporin + inhibicja biofilmu

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

US 9,610,273

Calebin

Metoda leczenia hipercholesterolemii

US 9,596,861

LactoSporin

Metoda wytwarzania częściowo oczyszczonych produktów przemiany materii pozakomórkowej z Bacillus coagulans oraz ich biologiczne zastosowania.

US 9,579,352

LactoSpore®

Proces terapeutycznego postępowania w przypadku biegunki z dominującym zespołem jelita drażliwego z wykorzystaniem koagulanów Bacillus.

US 9,539,232

Calebin

Calebin A w leczeniu osteoporozy

US 9,498,423

Amla Cococin Se peptide

Synergistyczne preparaty selenopeptydowe do ochrony komórek brodawek skórnych

US 9,458,075

3-hydroksypterostilben

Proces produkcji 3'-hydroksypterostilbenu

US 9,387,193

Cyperus

Kompozycje zawierające scirpusynę A i scirpusynę B oraz jej potencjał przeciwdziałający otyłości

US 9,365,486

Calebin

Synteza calebin-A i jego biologicznie aktywnych analogów

US 9,328,330

Calebin

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

US 9,220,703

Calebin

Związek i metoda służące ochronie chrząstki stawowej

US 9,056,074

3-hydroksypterostilben

Ustnie biodostępne związki stilbenoidów - ich skład i zastosowanie terapeutyczne

US 9,050,284

3-hydroksypterostilben

Ustnie biodostępne związki stilbenoidów - ich skład i zastosowanie terapeutyczne

US 9,029,424

Półprodukty farmaceutyczne

Synteza piperydyny 4-arylowo-4-acylowej, jej soli i analogów przy użyciu indu metalicznego

US 9,029,547

Półprodukty farmaceutyczne

Synteza piperydyny 4-arylowo-4-acylowej, jej soli i analogów przy użyciu indu metalicznego

US 8,987,212

Olepent

Związek peptydu oleanoilowego i metoda leczenia starzenia się skóry

US 8,933,121

Calebinoids

Potencjał Calebin A w walce z otyłością

US 8,853,407

Półprodukty farmaceutyczne

Nowa synteza piperydyny 4-arylowo-4-acylowej, jej soli i analogów przy użyciu indu metalicznego

US 8,394,852

Pochodne inotilonu

Pochodne inotilonu jako spójny modyfikator odpowiedzi biologicznej (cBMR)

US 8,383,594

Olepent

Peptydy modyfikowane triterpenoidami i małymi cząsteczkami organicznymi: synteza i stosowanie w kosmetykach

US 8,329,743

Formuła przeciwdziałająca otyłości

Związki i ich zastosowanie w leczeniu otyłości lub powodujące utratę masy ciała

US 8,329,095

Naturalne środki konserwujące

System konserwujący dla preparatów kosmetycznych - kompozycje i metody ich przygotowywania

US 8,247,003

Saberry® + Cococin

Kompozycje ochronne dla komórek brodawki skórnej

US 8,193,156

LSM-Dipeptyd metoda syntetyczna

Dipeptydy zawierające kwasy selenoaminowe o zwiększonej biodostępności - synteza, zastosowania farmaceutyczne i kosmeoceutyczne tych kwasów

US 8,119,696

TetraPure®

Leczenie grzybic powierzchniowych i skórnych czystą postacią 1,7-bis(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)-3,5-heptanedionu

US 8,003,614

MSC-Dipeptyd metoda syntetyczna

Dipeptydy zawierające kwasy selenoaminowe o zwiększonej biodostępności - synteza, zastosowania farmaceutyczne i kosmeoceutyczne tych kwasów

US 7,842,842

Substancje zapachowe drewna

Związki cytronellalu hydroalkoksylowego - metody syntetyczne, ich kompozycje i zastosowania

US 7,582,314

Boswellin®

Związki i metody postępowania w przypadku hiperproliferacyjnych warunków dermatologicznych

US 7,521,580

Analogi kurkumineskopowe

NNowe niecytotoksyczne syntetyczne analogi (1E, 6E)-1, 7-bis (4-hydroksy-3-metoksyfenylo)-1, 6-heptadien-3, 5-dionu oraz ich zastosowania terapeutyczne w mukowiscydozie

US 7,514,573

3-Aminotetrahydrofurany

Procesy do produkcji chiralnych i rakmicznych postaci 3-aminotetrahydrofuranów, ich soli i pochodnych

US 7,300,682

Cococin

Metoda przygotowania i stosowania wody kokosowej w żywieniu, wzroście i zdrowym utrzymaniu tkanek ssaków.

US 7,253,324

Stylbeny

Proces syntezy biologicznie aktywnych związków tlenowych poprzez dealkilację odpowiednich alkilterów.

US 7,217,546

Polikozanol

Komercyjny proces zapewniający wysoką czystość alkoholu tłuszczowego od C24 do C36 i jego kosmetyczne zastosowanie do pielęgnacji włosów i paznokci.

US 7,202,270

Liposol®

Wygodne, stabilne, niehigroskopijne, krystaliczne, stałe postacie procesu produkcji i stosowania soli chiralnych i racemicznych LA-plus.

US 7,063,861

GarCitrin®

Dostępny biologicznie skład naturalnego i syntetycznego HCA

US 7,014,874

SelenoForce®

Kompozycje i metody zawierające Allium Sativum Linn. (Czosnek) naturalnie wzbogacony organicznymi związkami selenu w celu uzupełnienia składników odżywczych.

US 7,345,196

Eflornityna

Wygodny proces wytwarzania diflurometylornityny i jej związków pokrewnych

US 6,998,502

Eflornityna

Wygodny proces wytwarzania diflurometylornityny i jej związków pokrewnych

US 6,982,273

Czysta Metyloselenocysteina (MSC)

Związki zawierające i metody otrzymywania biodostępnej Se-Metylo-L-Selenocysteiny do stosowania u ludzi i do celów weterynaryjnych

US 6,960,300

Krople do oczu Forskolin

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

US 6,794,537

Czysta Metyloselenocysteina (MSC)

Procesy wytwarzania Se-Metylo-L-Selenocysteiny

US 6,689,400

ZeaLutein®

Proces otrzymywania kompozycji stabilnych pochodnych luteiny i luteiny.

US 6,607,712

Olej Koleus

Związki i metody pozyskiwania antybakteryjnego olejeku eterycznego ekstrahowanego z Coleus Forskohlii

US 6,436,991

Gugulipid®

Composition and method containing products extracted from commiphora sp. for prevention and treatment of abnormal cell growth and proliferation in inflammation, neoplasia and cardiovascular disease

Expired

US 6,849,645

Cosmoperine®(THP)

Metoda zwiększonej biodostępności składników odżywczych i preparatów farmaceutycznych z tetrahydropiperyną, jej analogami i pochodnymi

Expired

US 7,378,442

AKBBA+NSAIDS

New Chemical entities with multiple modes of anti-inflammatory action

Expired

US 7,371,889

AKBBA+NSAIDS

New Chemical entities with multiple modes of anti-inflammatory action

Expired

US 7,160,562

Metformin-like compounds

Compositions and methods containing natural compounds from nonconventional sources that are useful in maintaining normal blood sugar levels

Expired

US 6,770,782

Citrin® K

Process for the production of potassium hydroxy citric acid, and compositions containing the potassium hydroxy citric acid

Expired

US 6,653,327

Tetrahydrocurcuminoids

Cross regulin composition of turmeric-derived Tetrahydrocurcuminoids for skin lightening and protection against UVB rays

Expired

US 6,054,585

BioPerine®

Process for making high purity piperine for nutritional use

Expired

US 5,972,382

BioPerine®

Stosowanie piperyny jako wzmacniacza biodostępności

Expired

US 5,861,415

Curcumin C3 Complex®

Związek biologicznie zabezpieczający, metoda użycia i proces ekstrakcji kurkumineskumineskopów Wygasły

Expired

US 5,804,596

ForsLean®

Method of preparing a forskolin composition from forskolin extract and use of forskolin for promoting lean body mass and treating mood disorders

Expired

US 5,783,603

Citrin® K

Potassium hydroxycitrate for the suppression of appetite and induction of weight loss

Expired

US 5,744,161

BioPerine®

Stosowanie piperyny jako wzmacniacza biodostępności

Expired

US 5,536,506

BioPerine®

Use of piperine to increase bioavailability of nutritional compounds

Expired

SUZBEKISTAN(1)

4028

Ocufors®

Proces przygotowywania diterpenów rozpuszczalnych w wodzie i ich zastosowania

SWIETNAM(1)

12717

Ocufors®

Metoda rozpuszczania forskoliny i izoforskoliny w wodzie i przezroczysty roztwór wodny je zawierający

  VISIT US

 • Sabinsa Poland Sp. z o.o.
  Ul. Magazynowa 16
  62-030 Lubon
  Poland

 • +48 61 415 6625
 • +48 61 424 1036
 • info@sabinsa.com.pl

CERTIFICATES

Certificate Logos Certificate Logos
Certificate Logos Certificate Logos

CONTACT US