Ogłoszenia

KOMUNIKAT SABINSA W ZWIĄZKU Z COVID-19

W związku z wyjątkową sytuacją, z jaką wszyscy się mierzymy, cała nasza grupa bacznie przygląda się problemowi związanemu z COVID-19 (koronawirus) i wdraża środki mające na celu ochronę interesów i zdrowia naszych pracowników i klientów. Chciałbym osobiście podzielić się z Państwem niektórymi z podjętych przez nas kroków.

Kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, przyjęliśmy wielopoziomowe podejście do walki z wirusem, zaczynając od ustanowienia strategii gotowości dla ciągłości operacji i przejrzystej komunikacji.

Jeśli chodzi o naszych pracowników:

 • Choć nasze standardy produkcyjne są już zgodne z amerykańską FDA, FSMA i innymi międzynarodowymi organami regulacyjnymi w ramach zgodności z cGMP, wzmocniliśmy konieczność stosowania skutecznych praktyk mycia rąk i przestrzegania zasad higieny przez pracowników we wszystkich naszych przedsiębiorstwach, działach badawczo-rozwojowych, magazynach i zakładach produkcyjnych na całym świecie.
 • Zainstalowaliśmy dodatkowe urządzenia do mycia rąk i wdrożono wzmożone praktyki higieniczne zgodnie ze standardami WHO oraz FDA USA, w połączeniu ze składnikami klasy Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP). Jesteśmy dobrze zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej i produkty przeciwbakteryjne.
 • Pracownikom poleca się pozostać w domu, jeśli są chorzy lub wykazują objawy przeziębienia lub grypy. Regularnie przeprowadzane są kontrole stanu zdrowia w celu wczesnego wykrycia wszelkich infekcji, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby.
 • Najnowsze aktualizacje dotyczące COVID-19 są udostępniane naszym pracownikom, aby zapewnić im rzetelne informacje.
 • Zachęca się do komunikacji wirtualnej w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz. Obowiązują praktyki dystansu społecznego.

Do naszych klientów:

 • Nie przewidujemy żadnych znaczących zakłóceń jeśli chodzi o obsługę klientów. Jesteśmy gotowi odpowiadać na potrzeby klientów za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz, w miarę możliwości, wideo. Nasze zakłady produkcyjne działają w normalnym trybie i przy pełnej obsadzie, z zachowaniem odpowiednich protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W ubiegłym sezonie wypełniliśmy zobowiązania wobec naszych rolników, aby nabyć zioła, które spełniają nasze standardy, z których większość została przetworzona zgodnie z naszymi specyfikacjami natychmiast po zbiorach, pozostawiając nam wystarczający materiał. Będziemy utrzymywać stosunki w zakresie uprawy i zbiorów z rolnikami, z którymi współpracujemy na całym świecie.
 • Nasze wcześniejsze planowanie zamówień na inne rośliny botaniczne oraz nasze probiotyki i enzymy, sprawia, że każdy materiał wymagany do dalszego przetwarzania jest zawsze dostępny w magazynie, więc mamy zapas materiału na co najmniej 6 miesięcy, a w wielu przypadkach nawet rok.
 • Wprowadzono ulepszony system bazy danych w celu identyfikacji kluczowych dostawców, jak i lokalizacji źródeł zaopatrzenia, szczególnie w obszarach silnie dotkniętych lub tych, które mają mniej dostępnych zasobów wsparcia.
 • Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami i rolnikami, poza zapewnieniem ciągłości dostaw, aby potwierdzić, że przestrzegają oni ściśle procesów higieny.
 • Wysyłki towarów do naszych globalnych magazynów odbywają się obecnie nieprzerwanie, ale gdyby z jakiejkolwiek przyczyny to się zmieniło, nasze magazyny na całym świecie są już dobrze zaopatrzone w nasze kluczowe składniki, a przesyłki do naszych klientów odbywają się jak dotychczas
 • Konsekwentnie przechowujemy zapas produktów na około 3-4 miesiące dla zaopatrzenia klientów we wszystkich magazynach na całym świecie. Lokalizacje te obejmują trzy magazyny w USA (Utah i NJ), dwa w Niemczech, Japonii i Australii (Sydney i Melbourne) oraz po jednym w Polsce, Kanadzie, Afryce Południowej, Korei i Dubaju. Stale monitorujemy zapasy w tych magazynach oraz upewniamy się, by były w nich utrzymane zasady higieny.

Podsumowując, nie doświadczyliśmy żadnych zakłóceń w naszej produkcji i łańcuchu dostaw, i nie przewidujemy żadnych zakłóceń w naszej zdolności do dostarczania składników, nawet przy rosnącym popycie, jaki pojawia się w czasach kryzysu

Chociaż podjęliśmy czynności w celu zapewnienia normalnej działalności, sytuacja pozostaje napięta. Jednym z wyzwań jest zwiększona niepewność, którą staramy się zwalczyć. Możecie nam Państwo pomóc, rozmawiając z naszymi przedstawicielami handlowymi na temat prognoz dotyczących zamówień produktów.

Będziemy starali się wspierać naszych klientów i siebie nawzajem w tych niespotykanych i niespokojnych czasach. Życzymy Państwu dużo zdrowia.

Shaheen Majeed
DIRECTOR

Czytaj więcej... 

 

  VISIT US

 • Sabinsa Poland Sp. z o.o.
  Ul. Magazynowa 16
  62-030 Lubon
  Poland

 • +48 61 415 6625
 • +48 61 424 1036
 • info@sabinsa.com.pl

CERTIFICATES

Certificate Logos Certificate Logos
Certificate Logos Certificate Logos

CONTACT US